hashima-1

Den japanska ön Hashima är ett av historiens mest beryktade och fascinerande skatter. Ön som också kallas för Gunkanjima ligger 1,5 mil utanför Nagasakis kust och användes mellan 1887 – 1974 som gruva då det visade sig att kolet man bröt där var av exceptionell kvalitet. 1890, tre år efter öppnandet, köpte företaget Mitsubishi upp ön och produktionen ökade drastiskt och eftersom arbetarna bodde på ön så ökade också antalet bostäder på ön.

Som bekant har öar en begränsad yta som går att belägga vilket gjorde att man i Hashimas fall fick planera bostadsbyggandet väl samt att de bostäder som uppfördes var i minsta laget. Som mest beboddes ön av 5259 personer eller 83,500 personer per km2. Som jämförelse beräknade SCB att befokningstätheten för Stockholm under 2011 var 2716 personer per km2.

hashima

Det var alltså väldigt trångt och inte särskilt utsmyckat då det mesta fick byggas av betong för att motstå tyfoner och det piskande havsvädret som dygnet runt utsatte byggnader och invånare för en enorm belastning. Men 35 års förfall går inte att motstå och flertalet byggnader och ytterväggar har rasat.

Som med allt annat i samhället så har var sak sin tid och det var under 60-talet som Japan började skifta sitt behov från kol till olja vilket också resulterade i att ön tappade sitt värde för industrin och det moderna samhället. 1974 stängdes till slut ön av Mitsubishi och hölls stängd i 35 år.

Under den tiden som naturen hade sin gång i människors liv så utsatte den även Hashima för sina verkningar och det som idag är öppet för allmänheten är mycket begränsat. Att öppna hela ön för beskådning är inte möjligt och kommer inte att bli det såvida inte stora investeringar görs för att säkra upp byggnaderna.

hashima2

Däremot går det att besöka ön och därmed se lite av det som människorna levde i men det går alltså inte att gå in i några byggnader eller röra sig kring promenadstråken inne i staden, vilket såklart är väldigt synd. Det närmaste vi kan komma den delen av ön är, förutom gamla kort, James Bond-filmen Skyfall som hämtat inspiration från ön.

Skyfall används ön som ett tillhåll för skurken och vissa delar av ön byggdes upp i filmstudion eftersom man inte kunde garantera skådespelarnas säkerhet under inspelningen. Förutom Skyfall har Hashima deltagit i ett otal dokumentärer och är nominerad till UNESCOs lista över världsarv som bör bevaras.

Det är såklart tråkigt att det inte går att se mer av ön eller staden, att åka över hela jordklotet för att trampa omkring på en promenadstig i utkanten av en övergiven ö är väl kanske inte det man baserar hela sin semesterbudget efter men om man har som mål att besöka Japan så bör Hashima vara överst på listan över sevärdheter som ska avverkas.

Nagasaki_Hashima_Gunkanjima1