Kärt barn har många namn och det gäller även i den här historien som tar sin början under 1976 då kalla kriget började bli allt kallare. En ny radiosignal kunde höras från Sovjetunionen. Den nådde världen över och det spekulerades friskt i vad ryssarna försökte åstakomma. Allt från ubåtskommunikation till hjärntvätt kom upp som tänkbara scenarion.

Idag vet man att det varken rörde sig om ubåtskommunikation eller hjärntvätt utan ett, för tiden, avancerat system för att upptäcka missiler avfyrade mot landet från ryssarnas då största fiende – USA. Antennen, som kallas DUGA-3, eftersom det var den tredje antennen av sitt slag, skickade ut en pockande signal som hördes världen över och störde ut lokala radioutsändningar och ibland även vanliga telefonsamtal.

På grund av sitt mycket karaktäristiska läte så fick den även namnet The Russian Woodpecker eftersom det kunde låta som en hackspett, det skapades till och med en liten intresseklubb vid namn the Woodpecker Hunting Club som försökte störa utsändningarna. Detta genom att man spelade upp inspelningar av DUGA-antennens utsändningar men ur fas mot originalutsändningarna, dock med begränsade framgångar.

Hur DUGA-3 lät kan ni höra nedan:

Myndigheterna var såklart väldigt hemlighetsfulla kring placeringen av antennen men kort efter att signalen börjat färdas över jordklotet så kunde man genom att triangulera signalen spåra den till Ukraina, närmare bestämt i samma region som staden Pripyat och Tjernobyl-verken.

DUGA-3 var aktiv mellan 1976 till 1989 då den helt försvann och togs ur bruk, till stor del på grund av att det kalla kriget tappat sin betydelse men också för att ryssarna nu infört ett satellitsystem för att bevaka eventuella angrepp från väst. DUGA-antennen stängdes då ned och lämnades till sitt förfall.

Som bilderna skvallrar så var det en ordentlig pjäs som var 150 meter hög och hela 500 meter lång, det var den största antennen av DUGA-antennerna och står än idag ståtligt några kilometer utanför Pripyat. Vad som kommer hända med antennen i framtiden är oklart. Ryssland har några strategiska utplaceringar i Ukraina som man ersätter landet för och i den upphandlingen ingår inte DUGA-3.

Det finns viss oro för att metallen ska ge vika och störta mot marken, vilket med sina 14.000 ton metall, skulle kunna orsaka en mikrojordbävning vilket skulle vara väldigt allvarligt med tanke på att Tjernobyls fjärde reaktor ligger just inpå knuten. Det finns liknande antenner som framgångsrikt demonterats, dessa har dock varit betydligt mindre men det är ett bevis på att det är möjligt om än väldigt kostsamt.