ssc-1Komplexet, färdigbyggt men övergivet..

Det har varit väldigt mycket skriverier kring partikelacceleratorn Large Hadron Collider (LHC) i Schweiz, allt från domedagsteorier till spekulationer om att vi skulle kunna finna själva tidens första byggsten i och med LHCs användande. Vad många inte vet däremot är att partikelacceleratorn i Schweiz är långt ifrån den första i sitt slag och i sin storlek, vårt kära grannland i väst byggde nämligen för åtskilliga år sedan en betydligt större. 

Till skillnad från LHC så blev man aldrig klar med byggnationerna utan i takt med att tiden gick och budgeten blev allt mera ansträngd så valde USA att fokusera sina resurser på byggandet av ISS, den internationella rymdstationen som sedan många år ligger i omloppsbana runt jorden.

ssc2Maskinhallarna, enorma..

Varför lyckades inte amerikanarna med att bygga en partikelaccelerator när ostälskarna i Schweiz kunde? En stor anledning var att man vid byggandet av SSC var tvugna att bygga den helt från scratch och det betyder att det är en hel del tunnlar som måste grävas, något som är väldigt dyrt. När SSC presenterades för den amerikanska kongressen begärde man 4,4 miljarder dollar för hela projektet men det visade sig framgent att det skulle behövas minst tre gånger så mycket för att färdigställa byggandet.

ssc3En av de massiva tunnlarna

När LHC byggdes så tog CERN över en hel del befintlig infrastruktur och redan grävda tunnlar vilket sänkte deras omkostnader rejält. Efter en hel del turer genom den amerikanska kongressen så lades projektet 2993 helt ned, då hade man hunnit gå igenom 2 miljarder dollar och hunnit färdigställa alla byggnader samt att 22,5 kilometer tunnel hunnit grävas. Hade man kunnat färdigställa SSC så hade det blivit mer än tre gånger så kraftfullt som LHC, 40 TeV (Trillion electron-Volts) mot 14 TeV.

Wikipedia har lite mer om SSC.