vogelsang-1

Tyskland kan då och då kännas som ett land som har allt. De är väl representerade inom Formel 1, deras korvar är erkända världen över och tysk ingenjörsteknik räknas som något av en synonym till kvalitet. Dessutom finns det otroligt många lämningar från krigstiden, inte bara från andra världskriget men också installationer som kommit till efter Hitlers styre. Byn Vogelsang (fågelsång på svenska) är en av dessa platser som har ett mycket mörkt förflutet.

Där byggde sovjeterna upp en enorm militärbas på 7000 hektar som rymde 18000 personer, en sorts stad i staden. Där tränades sovjetiska soldater för att när som helst kunna tas ut i krig om det skulle visa sig att jänkarna dök upp. Vad som gjorde basen i Vogelsang så speciell var att det hela tiden förvarades kärnvapenstridsspetsar som när som helst kunde avlossas mot amerikansk mark. I omgångar byttes stridsspetsarna ut mot förbättrade raketer som skulle kunna komma ändå längre in över det amerikanska fastlandet.

vogelsang-3

Stridsspetsarna vägde mer än 29 ton och var kraftigare än de bomber som USA släppt över Hiroshima och Nagasaki, detta visste dock inte amerikanarna om eftersom alla förflyttningar av raketer och truppövningar i stor del gjordes efter mörkrets infall. Vid den här tiden fanns hade man inte den avancerade satellitspaningen eller de tekniska hjälpmedlen som man har idag, därför kunde sovjeterna verka i hemlighet. Inte ens invånarna i Vogelsang visste vad som försigicks.

vogelsang-4

På basen tränade man varje dag för ett kommande angrepp och kontinuerligt kontaktade man stridsledningen för att söka tillstånd för att avlossa sina dödliga vapen men svaret var alltid ett nej. Men tiden kommer ikapp allt och alla, så även med gamla sovjetiska militärbaser. 1962 hade utvecklingen av långdistansraketerna kommit så långt att man inte längre hade något behov av att ha raketer utplacerade i Tyskland utan man gav order om att packa ihop och lämna basen.

vogelsang-6

Däremot dröjde det tills 1993 innan man var helt färdig och kunde dra sig tillbaka, mest troligt på grund av Sovjetunionens fall. Som jag skrivit om tidigareresulterade Sovjets fall i att militärbaser, bunkrar och andra installationer runt om i världen övergavs och styrkorna inneboendes där kallades hem. Mest troligt var detta också anledningen till att basen i Vogelsang fick ett sånt abrupt slut 1993.

Ryssarna tog med sig allt de ansågs behöva för att kunna bibehålla en intakt militär struktur men lämnade resten, något som tyskarna därefter tog hand om när de försökte utradera alla spår på militär historia. Men byggnaderna står kvar, om än i dåligt skick. På basen fanns inte bara militära byggnader utan också idrottshall och biograf för att underlätta vistelsen där för de 18.000 som var stationerade där.

vogelsang-7

Däremot har tyska myndigheter påbörjat rivningsarbetet så om du har vägarna förbi Tyskland så är det läge att besöka Vogelsang innan det är försent. Dock är det så stort att man rekommenderas att ta med sig en cykel. Inte för att ta sig från tågperrongen till området men för att enklast ta sig mellan byggnaderna.