promyshlennyi-2

Promyshlennyi var en av många städer som drabbades hårt under Sovjetunionens fall i slutet av 80-talet. Promyshlennyi var en gruvstad som levde på brytandet av kol men gruvnäringen gick trögt, den var helt enkelt inte så lönsam som den skulle behövt vara. När Sovjetunionen föll försvann också det ekonomiska stödet till många av de mindre städerna. Många byar hade tills nu fått ett betydande statligt stöd i form av vatten, el och kapitaltillskott men när stormakten drog i handbromsen betydde det att man också ströp alla dessa bidrag.

promyshlennyi-3

För staden Promyshlennyi betydde det att värmen stängdes av, vattnet slutade rinna och det fanns inte längre någon ekonomi i gruvdriften, något som fick boende i staden att en efter en söka sig därifrån. Historian hade kunnat få en annan upplösning om staden varit placerad vid ett strategiskt viktigt objekt i stil med en större missilbas, radarstation eller liknande. Men inte heller då hade man varit helt säker.

promyshlennyi-4

I dagsläget står den fortfarande öde med byggnader som vittrar sönder i väntan på att någon ska förbarma sig över dem. Staden i sig var välutvecklad med butiker, en skola, hockeyrink och ett imponerande stadshus som utan tvekan skulle imponera än idag.