Ryssland är som bekant ett mycket kärt ämne för mig och är något jag önskar att jag kommer att kunna utforska betydligt mer, både genom att läsa mer men också genom att besöka landet. Vad som gör landet så fascinerande är att det är ett land som gått igenom sådana våldsamma svängningar i ekonomi och styre, något som efterlämnat ordentliga spår som inte går att missa. Ett av dessa spår är de enorma grävmaskinerna som användes vid gruvan Lopatino en bit utanför staden Voskresensk.

digger-3

I gruvan bröt man fosfat, ett ämne som används i viss kemisk tillverkning men framför allt används den i framställningen av konstgödsel. Det är en mycket lukrativ bransch som innebär stora inkomster för den som träffar på en åder med hög renhet. Problemen för gruvan i Lopatino uppstod när Sovietunionen bröts upp, i samma stund som stormakten bytte skepnad så slutade pengarna för driften att komma.

digger-4

När det stod klart att det inte fanns någon möjlighet att driva gruvan vidare så fick arbetarna packa ihop sina saker och lämna sin arbetsplats i jakt på en ny. Bakom sig lämnade man minnen, förhoppningar och många många ton av järnskrot i form av grävmaskinerna man använt. Det är som bilderna avslöjar inga små byggen, en grävare kunde fylla en tåglast på 30 minuter, en last som kunde väga upp till 8000 ton.

digger-2

Gruvschakten är numera vattenfyllda och obrukbara men maskinerna står som sagt kvar och för dens om är i närheten av Voskrenesk så är det inga problem att ta sig till lämningarna med bil, eller för den som är riktigt vågad så går det att cykla eller åka skidor.