teufelberg-3

Mitt i Berlin, beläget på stadens högsta punkt, hade USA sin “hemliga” avlyssningsstation Teufelsberg. Hemlig var den inte riktigt i ordets rätta bemärkelse eftersom det inte var några problem för någon att se de enorma golfbollarna monterade ovanpå cementstrukturerna. Stationen har en mycket speciell historia, den användes för att spionera på ryssarna och deras aktiviteter i Östtyskland och byggdes ovanpå ett gammalt nazistiskt träningsläger.

Träningslägret hade motstått de allierades försök att jämna det vid marken vilket ledde till att man började täcka över lägret med rasmassor från staden Berlin under dess återuppbyggnad efter kriget. Vad som är anmärkningsvärt är att hela kullen sostationen står på är konstgjord, av just rasmassor. Varje dag dumpades sdet 6900 kubikmeter på platsen, som när den var färdig var över 80 meter hög.

teufelberg-1

En period användes Teufelsberg för backhoppning med en 24 meter lång backe just för det ändamålet. Detta avslutades dock då amerikanerna flyttade in och istället påbörjades en intensiv signalspaning för att få reda på vad ryssarna höll på med i syfte att föregå attacker mot de egna eller allierade styrkor. Första spaningarna inleddes i slutet av 50-talet och pågick fram tills det att Berlinmuren revs, det var det tecken jänkarna behövde och man lämnade därmed platsen efter att ha tömt den på all känslig utrustning.

Under det glada 90-talet gjordes försök av luttrade investerare att förvandla platsen till ett komplex av lyxlägenheter men efter att man investerar lite mer än 500 miljoner i projektet så drog man sig ur av finansiella skäl. Därefter har andra närmat sig stadsförvaltningen i Berlin med förslag om vad Teufelsberg skulle kunna användas till, ännu har inget förslag godkänts men det är nog bara en fråga om tid.

teufelberg-5