hartisland-2

En halv kilometer från Bronx ligger en av  New Yorks bäst bevarade hemligheter. Det är ön Hart Island som trots sitt centrala läge förblivit en välbevarad hemlighet, få har kännedom om dess existens och ändå färre har laglig tillgång till öns områden. Men varför är den då både hemlig och bortglömd på samma gång?

När Hart Island togs i bruk 1869 avsattes direkt halva ytan för att användas som kyrkogård, en kyrkogård där det ligger mer än 800.000 personer begravda vilket gör Hart Island till världens största statsfinansierade kyrkogård. Detta medans andra halvan fungerade som både fångläger för krigsfångar, som en mindre missilbas och som missbruksanstalt. Men i början av öns historia så användes den för att isolera personer sjuka i t.ex smittkoppor eller difteri, en tillvaro de hamnade i mot sin vilja, som brukligt på den tiden.

hartisland-4

 

Tillvaron var fruktansvärd och faciliteterna var undermåliga med dåligt isolerade hus, avsaknad på rinnande vatten och stundtals ingen mat. De få som lyckades ta sig från Hart Island beskrev tillvaron som djävulsk och med tanke på att det saknades telefon fram tills det att ön stängdes så var det ingen som kunde meddela var de hamnat eller be om hjälp. Därefter började myndigheterna söka efter alternativa användningsområden för ön och fastigheterna, under andra världskriget tjänade det som fångläger och efter det användes det som mentalsjukhus för kvinnor.

hartisland-3

Man nådde ingen större framgång med sitt mentalsjukhus och under 50-talet gjordes försök med att  bota missbrukare genom att de spenderade tid på ön och komma bort från sitt begär genom isolationen, även detta utan större framgångar. Det bestämdes så 1963 att ön skulle överges och stängas för allmänheten. Än idag är den oåtkomlig för utomstående, endast ett fåtal fågelspecialister får åka ut till ön för att studera en speciell fågelart.

hartisland-5

Vad som är så lockande med ön är såklart att den är lämnad “as is” med mängder av material fortfarande kvar på ön och med utrustning i ganska bra skick med tanke på hur länge ön varit övergiven. Grafittin har inte heller nått ön och moder jord har börjat återta vad som en gång var hennes, men säkerheten kring ön är väldigt hög med patrullbåtar som regelbundet passerar så den lär förbli orörd såvida inte New Yorks myndigheter öppnar upp på bestämmelserna.

hartisland-7