kadykchgan-3

Det finns en stad i Ryssland som sedan tre år tillbaka är helt övergiven. Kadykchan eller Кадыкчан, om man använder det kyrilliska alfabetet. Kadykchan är ett kapitel historia som visar på vad som händer när ett lands invånare och ekonomi koncentreras till större städer. Kadykchan var en gruvstad där man bröt kol och tennmalm, ganska framgångsrikt dessutom. Under sina glansdagar så hade staden över 15.000 invånare där alla på något sätt var inblandade i gruvdriften.

När Sovjetunionen väl kollapsade så sjönk efterfrågan på kol drastiskt vilket var ett hårt slag mot stadens ekonomi. Sista spiken i kistan kom 1996 då en explosion inträffade i en av gruvorna, en olycka som krävde sex människors liv, något som fick myndigheterna att ingripa och resulterade i att gruvorna stängdes helt. Det säger sig självt att en stad som helt lever på gruvnäringen inte har någon framtid utan just sina gruvor vilket gjorde att människorna i rask takt flydde sin hemstad.

kadykchan-1

1989 bodde det 5794 personer i Kadykchan, 2002 hade antalet sjunkit till 875 och när en befolkningsundersökning gjordes 2010 så var staden helt tömd och lämnad åt sitt öde. Vad som är intressant med Kadykchan är att människorna där valde att fortsätta sina nya liv på andra platser men det fanns inte möjlighet att ta med sig alla sina ägodelar och eftersom det var så pass nyligen som staden lämnades så finns en hel del lämnade ägodelar kvar i husen.

kadykchan-2

Det kan röra sig om kläder, radioapparater och framför allt böcker då dessa är tunga och inte är riktigt effektiva att släpa på när man ska försöka flytta en hel familj till en ny stad. Det existerar inte jättemånga filmklipp från Kadykchan men jag hittade ett som bjuder på en tur runt i lite olika hus. För den som är intresserad att åka dit så ligger staden i östra Ryssland, i Susuman-distriktet.