unk-3

Det är inte bara i Schweiz och USA som man velat studera partikelacceleration utan det är självklart något som även Ryssland provat på men precis som för sina länge edssvurna fiender i väst så nådde man inte hela vägen fram. 20 år innan Large Hadron Collider (LHC) färdigställdes så hade ryssarna påbörjat konstruktionen av sin partikelaccelerator som i storlek skulle ha varit lite längre än vad LHC är idag. Det finns inga ritningar att tillgå (inte helt oväntat) men totalt grävde man tre tunnlar där varje tunnel blev ungefär 3 mil lång, som jämförelse är LHC 2,7 mil.

Vad som särskiljer det här bygget från Large Hadron Collider hos CERNSchweiz och SSCUSA så var tunneln man grävde väldigt stor och framför allt väldigt bred. Detta var för att man inte hade någon specialiserad utrustning att tillgå utan man brukade samma utrustning som användes när tunnelbanelinjer byggdes. Detta gjorde att man kunde skära ner lite på kostnaderna men det gav alltså bieffekten att tunneln blev väldigt stor och det fanns planer på att rymma ett tåg i den yttre tunneln för att frakta manskap och utrustning.

unk-4

Men som jag berört i tidigare artiklar så var inte Sovjetunionens ekonomi på topp där i början av 90-talet och man beslutade sig för att lägga det ofärdiga projektet i malpåse men kostnaderna upphörde inte för det. Man tvingas nämligen länspumpa tunneln dygnet runt för att hålla den någorlunda fri från vatten, något som kostar ryska staten mer än 15 miljoner kronor per år. Men som med alla tunnlar så är det svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla den fri från väta och vattnet lägger sig där pumparna inte mäktar med.

unk-2

Som med de tidigare två partikelprojekten så fick den ett förkortat namn och kallades för UNK men dess riktiga namn var Protvino. Vad som ska hända med UNK framöver är oklart, att man länspumpar är ett tecken på att man inte är villig att ge upp men ser man vissa bilder så verkar det inte som att det finns särskilt mycket att rädda. Vad som också slår mig när jag ser bilderna är att det verkar finnas en nästan otömlig tillgång på övergivna byggnader och installationer att tillgå i Ryssland.

unk-1