balaklava-1

I den ukrainska staden Balaklava  så finns ett objekt som tills 1993 var ett av Sovjetunionens hemligaste och under mycket strikta order om konfidentionalitet. Där låg en underjordisk ubåtsbas som sovjeterna byggt efter konstens alla regler, den var så rejält byggd att den i teorin skulle klara av en direkträff från ett kärnvapen. Sovjeterna hade förlagt ubåtsbasen till en mindre stad där man lätt kunde kontrollera omgivningarna efter misstänkta spioner eller terrorister.

balaklava-2

Säkerheten kom i första rum när det gällde basen i Balaklava, i princip alla i staden arbetade på basen och var därmed under statens vaksamma öga. Skulle vänner eller familj komma till staden för att hälsa på så fick man acceptera att bli kontrollerad nitiskt både när det gällde officiell dokumentation såsom idhandlingar men också syftet med utomståendes visiter ifrågasattes och fick man inte ett svar som var man var nöjd med så nekades inträde.

balaklava-4

Till skillnad från många andra städer och installationer så fortsatte driften av ubåtsbasen i Balaklava efter Sovjetunionens fall 1991 och började inte avvecklas förräns 1993 då kärnvapenstridsspetsar fördes därifrån medans man påbörjade arbetet med att rensa basen från känsligt material. 1996 seglade den sista ubåten ut från ubåtsbasen i Balaklava och den har därefter blivit ett intressant resmås för ruinturister.