closedcity-2

Inpassage till Seversk

Då och då stöter man på begreppet stängda städer, iallafall om man rör sig i samma kretsar som mig. Vad ingår i begreppet “stängd stad” och finns de fortfarande?

Kort och gott: mycket och ja. Stängda städer och områden finns och har funnits över hela jordens yta men är i dagsläget mest utbrett i Ryssland där det finns minst 42 stängda städer men Ryssland är på inget sätt unikt. I USA höll man Oak Ridge stängt för allmänheten under utvecklingen av de första atombomberna Little Boy och Fat Man. Oak Ridge är sedan länge fritt tillgängligt för allmänheten men det finns faktiskt en stängd stad i USA just nu, Mercury som ligger i Nevada. 

Mercury driftas av USAs energidepardement och har under årens lopp använts som en av många projektområden för experiment av bland annat radioaktiva material eller giftiga tillsatser. Dock ligger de flesta experimenten nere just nu vilket har gjort att staden avfolkats men den förblir ändock utom räckhåll för civila utan särskilt tillstånd.

closedcity-1

Inpassagen till Zheleznogorsk

Men vad har då ryssarna alla sina avskärmade städer till och hur stängda är de? De ryska städernas anonyma tillvaro är rigoröst tilltagen. Ingen okänd eller obehörig släpps in utan rätt papper. Beroende på vilken stad du ämnar besöka så måste du ha tillstånd från myndigheterna eller i värsta fall, ett jobb som i staden som ger dig tillträde. Staden Mirny t.ex var en av de många platser som användes för utpostering av långdistansraketer vilket gjorde att staden aldrig ens nämndes i media förräns 1983, 23 år efter att staden bildats.

Tryokhgorny är otillgänglig för allmänheten på grund av att man producerar delar till kärnreaktorer medans Fokino är stängd eftersom den ryska flottan har sin huvudbas här. Alla städer har en specifik anledning till varför de står under statens beskydd (även om det är lite oklart i fallet Norilsk) men det handlar överhängande om kärnkraft och relaterad utveckling. Dock är det inget som säger att en stad måste vara operativ för att vara avstängd för allmänheten, tre bra exempel är Pripyatstadsdelen Varosha och ö-staden Gunkanjima.

closedcity-3

Stängda städer är inte nödvändigtsvis rena städer..

Synonymt för alla städer oavsett vilket land de ligger i är att de lyder blint under den aktuella staten och även om det inte inkräktade på invånarnas frihet, de kunde oftast komma och gå som de ville, så kompenserade staterna oftast invånarna med bättre boendevillkor eller ett lönetillägg som plåster på såren. Kontrollen var oerhört viktig och städerna fanns aldrig med på några officiella kartor utan endast på kartor som säkerhetstjänsten var utrustade med.

Detta gjorde navigering till staden lite knivigare än till andra, vanliga städer. En stängd stad fick oftast samma namn som den närmaste grannstaden, men med ett nummer på slutet. T.ex Chelyabinsk-65 eller Arzamas-16. Ville du då åka buss till Arzamas-16 fick du åka mot Arzamas och sedan hoppa av vid hållplatser som bara visade hur långt det var kvar till Arzamas. I Sverige har vi inte haft någon stängd stad men väl militärbaser som varit hemligstämplade med den starkaste sekretess som går att uppmana. Ett exempel på det är örlogsbasen Muskö som vid en period var Sveriges sista försvar om någon utomstående stat skulle anfalla.

closedcity-4

Som vilken industristad som helst.. men under den anonyma ytan..

Det är lite spännande med alla dessa stängda städer men det är i själva verket samhällen som alla andra, skillnaderna ligger i verksamheten som bedrivs i de industrier som är belägna på den aktuella orten. Forskning, vapentester och utveckling av försvar som annars skulle varit lite omständigare att företa sig. Dock är det inget som förekommer på öppen gata, för även om det är en för allmänheten otillgänglig plats så är det i själva verket bara en extra ring av säkerhet som i sig inte ger så otroligt mycket i dagens tid med satelliter och underrättelseteknik.