norbilsk-1

Livet i den ryska staden Norilsk är minst sagt prövande. Både för människan och miljön. 2010 utnämndes staden till en av världens tio mest förorenade platser och det är inte svårt att förstå varför. Sedan 40-talet  världens största nickelgruva huserat vid staden, en gruva som hittils har producerat mer än 300.000 ton nickel och 419.000 ton koppar. Gruvdrift världen över har alltid varit en smutsig bransch men Norilsk har en mycket säregen ställning.

Enligt beräkningar så står nickelbrytningen i den gruvan för 1% av världens utsläpp av svaveldioxid vilket resulterar i sura regn, försurning av miljön och odrickbart grundvatten. Nedsmutsningen runt Norilsk är så omfattande att det numera även finns pengar att tjäna i att processa själva jordskiktet kring staden – alltså översta skiktet av marken. Invånarna i staden förgiftas varje dag av en kompott bestående av kadmium, strontium, cesium, selen och bly – bara för att nämna några. Det beräknas att gruvdriften i Norilsk släpper ut fyra miljoner ton farliga ämnen varje år.

norilsk-6

Staden i sig är dessutom mycket speciell. Belägen i Sibirien så är inte klimatet det lättaste att leva med. Under vintrarna stannar kvicksilvret vid -30 medans det under sommaren kan bli upp till 20 grader varmt. Under vissa vinterdagar kryper temperaturen ner mot -50 grader, något som inträffar mer ofta än sällan. Det tillsammans med den oerhörda nedsmutsningen, som dödat det mesta i naturlig väg, ger vardagen en enorm känsla av misär.

Något som ytterliggare spär på misären är den korta medellivslängden. I Norbilsk stannar den mellan 46 – 48 år medans övriga Ryssland landar kring 64 år för män och 76 år för kvinnor. 2001 beslutade dessutom myndigheterna att stänga staden Norbilsk för utomstående, endast ryska och vitryska medborgare får besöka staden. Varför den stängdes är inte helt klargjort, vissa städer stängs av militära skäl medans vissa stängs av rädsla för industrispionage.

norilsk-4

Norbilsk kanske har fått en mera anonym tillvaro på grund av ryssarnas ovilja att ta tag i problemet med nedsmutsningen kring nickelbrytningen. Även om det statliga verket som sköter gruvdriften har lovat att sänka utsläppen med två tredjedelar inom fem år så är det knappast något man visar upp för utomstående. Att besökare av staden kommer hem med sotfyllda lungor är ingen ovanlighet men att dessutom vara förgiftade av tungmetaller är knappast något som ger landet bra PR.