milovice-1

I den tjeckiska staden Milovice finns något både fascinerande och skrämmande på en och samma gång. En stad i en stad, en död stad i en levande dito. Under senare delen av 60-talet flyttade sovjeterna in i Milovice och försåg sig med både mark att bygga på och material att bygga med. Där byggde man inte bara upp en militärbas utan även en stad som skulle tillåta att personalen kunde fortsätta sina liv i vanlig ordning.

Allt från skolor och bostäder till butiker, biografer och idrottshallar byggdes upp för att serva de sovjetiska soldaterna. Då kunde de fortsätta arbeta för moderlandet ostört och samtidigt leva ett normalt liv, inte i lyx men absolut inte ett dåligt liv. Dock fick den sovjetiska sagan ett slut under början av 90-talet då landet kollapsade och man tvingades lämna de militära baser man satt upp utomlands.

milovice-4

Milovice lämnades åt sitt öde 1995 och blev ett lite underligt kapitel. Den ursprungliga tjeckiska staden Milovice står kvar och florerar som förr med människor som lever sina vanliga liv och lägger sina livspussel medans den gamla sovjetiska basen förfaller. Det avger den typiska känslan av krånglig misär som gamla militärbaser uppvisar, vilket blir en mycket underlig mix när den blandas med vardagslivet från Milovice.

Det finns inga planer på att antingen riva den gamla staden eller på något sätt försöka rusta upp den. Mest troligt lär den stå kvar som ett minne av vad som händer när en stormakt tappar fotfästet och tvingas retirera från sina tidigare posteringar, något vi nog inte sett för sista gången.

milovice-2