Just som det kalla kriget skulle komma att bli som allra kallast så arbetade man frenetiskt i Sovjetunionen för att bygga centrala lagringsplatser för att inhysa det växande beståndet av kärnvapenbestyckade stridsspetsar. En av dessa lagringsplatser var Objekt 51 som placerades i ett av  Ukrainas berg.

Bygget baserades mycket kring tunneln som borrades genom berget för att ansluta alla bergsrum till varandra och tack vare att man lade lade räls så kunde både personal och gods fraktas med lätthet. Ritningar finns såklart inte att tillgå men vad man vet är att en stor verkstad placerades längst upp i berget och var väl tilltagen med en takhöjd på över 20 meter.

object51-4

Hela installationen var utrustad med redunanta system, som exempel så var man uppkopplad mot Ukrainas elnät men skulle det vara så att man tappade elförsörjningen så kunde hela komplexet drivas av ett antal dieselaggregat placerade inuti berget. En ytterliggare säkerhetsåtgärd var att det gick att skilja rummen åt med enorma säkerhetsdörrar, ungefär som att man kan stänga till olika segment i en utbåt.

Dörrarna var groteskt stora och kunde i sitt utförande hermetiskt försluta rummet och skydda personalen mot biologiska vapen. Dock var portarna så otroligt tunga att det inte fanns gångjärn som klarade av vikten utan även här fick man använda räls och rullade dem i position när portarna skulle öppnas eller stängas.

object51-1

 

Centrallagret byggdes av fångar med erfarenhet av tunnelbyggande, allt för att förhindra att kunskap och information om bygget läckte ut. När bygget var klart så erbjöd man fångarna att stanna kvar och jobba i sin nybyggda skapelse, något som säkert var ganska populärt i jämförelse med att skickas till någon stad utan boende eller något sorts vardagsliv.

Men som bekant så förändras tiderna och när Sovjetunionen imploderade överlät man centrallagret till Ukraina som tillföll den ukrainska armén. Det finns en rad såna här centrallager runt om i Rysslands gamla trakter, långt ifrån alla är upptäckta men tyvärr så har många drabbats av “plundrarsjukan”.

object51-3

 

Alltså att koppartjuvar och annat löst folk tar sig in och stjäl allt som går att sälja för pengar. I Objekt 51 så har t.ex tågrälsen stulits. På något sätt är det svårt att bestämma sig för om det är värre med klotter eller metalltjuvar.

Mer information om Object 51 går att läsa på English Russias eminenta sida.