svastika-3

I de tyska skogarna gömmer sig inte bara delar av det tidigare så praktfulla tyska försvaret utan även hälsningar till den nazistiska diktatorn Adolf Hitler. När man för 20 år sedan granskade flygfoton över den tyska landsbygden fann man en gigantisk svastika. Skapad genom att  lönnar planterats mitt i en granskog vilket gjorde att den var helt osynlig förutom en kort period under hösten då lönnarna ändrar färg från grön, till gul för att därefter bli bruna.

Svastikan är upptog en yta på 60 x 60 meter, en ordentlig hälsning alltså. Det är inte känt vem som planerat träden eller varför men det mesta tyder på att det var en sorts present till führern. Träden planterades på 30-talet och fick gotta till sig i lugn och ro, tänkta att bli något Hitler skulle kunna beskåda på ålderns höst. Precis hur han skulle kunna se trädskapelsen är däremot inte helt klarlagd eftersom den endast går att se om man chartrar ett eget flyg – ingen linjetrafik trafikerar på sådan låg höjd att trädsvastikan går att utskönja.

svastika-5

Dock är inte det den enda presenten till den en gång så inflytelserika diktatorn. Runt om i Tyskland har det dykt upp rapporter om svastikor planterade i skogar. Det finns bilder på allt från små formationer som liknar det tyska järnkorset till hela skogar formade som svastikor. Hur många såna här formationer det finns är oklart, det finns till och med rapporter om hela byar som under Hitlers storhetstid formades för att gestalta en svastika.

Vad som däremot är klart är att Tyskland och dess ledande organ inte uppskattar den sena nazisthälsningen utan arbetar hårt för att radera alla spår. Den mest kända svastikan, den av planterade lönnar, gjorde man ett försök att förinta redan 1995. Genom att hugga ner 40 träd så ansågs jobbet var gjort men några år efteråt rapporterade media att det endast naggat formationen i kanterna.

svastika-2

I rädsla för att skogspartiet skulle locka nazistsympatisörer så ville man helt utradera skogen från jordens yta, något som inte Tysklands motsvarighet till jordbruksverket inte tillät. Endast 25 träd fick huggas ner. Detta var tvunget att göras med större omsorg än en vanlig avverkning eftersom man inte ville att stumparna skulle synas från luften och därmed bidra till att den kända symbolen fortfarande skulle skönjas.

4e December 2000 så skred skogshuggarna till verket och av allt att döma så verkar det som att de var framgångsrika i sitt projekt. Vad som består är känslan av att det här och där finns minnen från Hitlers tid vid makten som vi ännu inte funnit än. Vem kunde tro att det skulle finnas en nazisthälsning mitt i en skog?

svastika-4