kola-3En av halvöns hamnar med ett antal förtöjda ubåtar, lämnade vind för våg..

Runt om i världen och på klotet vi lever på finns det helt otroliga platser och miljöer. Allt från enorma sanddyner till våta regnskogar erbjuds till nyfikna utforskare. På Kolahalvön samsas både kallt och varmt när den nordligt belägna halvön rundas av golfströmmen som ser till att temperaturen varierar mellan -10 & +10 grader. Halvön har dessutom visat sig ha enormt stora mineralfyndigheter som gör platsen till mycket rik.

kola-1

Däremot är det inte golfströmmen eller att det är en halvö som satt Kolahalvön på kartan utan det är Rysslands hantering av öns miljö. Halvön började för längesen användas av Sovjet för att konstruera atomubåtar vilket också betydde att det var en av de platser som tog emot sagda ubåtar för service och översyn. Allt var frid och fröjd förutom att man inte visste riktigt vad man skulle göra med avfallet. Det radioaktiva avfallet.

kola-4

Dock är det inte bara från reparationer av ubåtar som avfallet kommit från utan ryssarna har under årtionden dumpat allt från uttjänta ubåtar till kärnavfall. Vissa ubåtar har sänkts under marina övningar  medans andra bogserats till en av halvöns hamnar för att sedan ligga förtöjda där, år ut och år in. Skeppen har legat förtöjda där så länge att skroven helt rostat sönder och blottat de läckande reaktorerna.

Men som om det inte vore nog så fann ryssarna det mycket lämpligt att dumpa annat radioaktivt avfall och då i öppna containrar som när som helst kan brisera och spy ut mängder av radioaktivt avfall rakt ner i marken. Läget på Kolahalvön är så illa att platsen omnämns som en av världens giftigaste. Enligt beräkningar så finns det avfall från 250 kärnreaktorer på platsen och det finns inga planer på att skapa något sorts slutförvar.

kola-2

Anledningen till det är såklart att det saknas pengar för det i Rysslands försvarsbudget. Det är enklare att ratta stora militärövningar på Östersjön än vad det är att sanera radioaktiva läckor. Betydligt billigare dessutom. Då och då kommit internationella krav på att Ryssland städa upp Kolahalvön men det har inte varit särskilt lyckat och såvida inte någon av ryssarnas oligarker drabbas personligen så lär nog ingen göra något åt avfallet.