Under rubriken platser jag vill besöka men som inte är värt det kvalar fabriken JSC Radical in på första plats utan några diskussioner. Fabriken är belägen i Kievs närområde och är antagligen en av Europas största miljöfaror just nu. Men innan vi kommer till det till lika delar skrämmande och fascinerande så backar vi bandet.

radikal-8

JSC Radical uppfördes under slutet av 40-talet och producerade eller hanterade alla livsfarliga kemikalier man kan komma på. Allt från kaustiksoda, svavelsyra, saltsyra och klor användes dagligen i produktionen och synonymt med den tidsåldern så var inte säkerheten och rutinerna kring denna så utvecklad som den är idag. Det fanns visserligen bestämmelser kring hur många personer som fick vistas i en lokal samtidigt, i hopp om  att begränsa antalet personer som kunde bli förgiftade vid en olycka men med dagens mått mätta så var fabriken mycket osäker.

radikal-9

Produktionen fortgick fram till 1996 och under var under det sovjetiska styret hemligstämplad då det var en av de största och även viktigaste kemikalietillverkande enheterna i Sovjetunionen. Men 1996 var sagan över och konkursen var ett faktum. Sovjetunionen hade dragit sig tillbaka och ledarna i Ukraina beslöt sig för att avveckla den tidigare så viktiga fabriken.

radikal-7

Efter fyra år var enheten nedlagd och Kiev-borna gick vidare med sina liv lyckligt ovetandes om miljöfaran som väntade bara runt hörnet. Det beräknas att mer än 200 ton kvicksilver finns både på och i jorden vid fabriken. Försök att sanera platsen har gjorts genom att porösa metaller bärgats, metaller som under årens gång impregnerats med kvicksilver. Därtill har man även grävt bort det översta jordlagret för att förhindra att kvicksilvret når grundvattnet.

radikal-6

Problemen är dock värre än så och det fanns planer på en större saneringsoperation under 2013. Den fick dock läggas på is på grund av Ukrainas allt mer ansträngda ekonomi. Fabriken som är belägen just vid en tunnelbanestation och två köpcentran, är helt öppen för den vågade och det är ingen fråga om att det är ett konstant springande i lokalerna av diverse nyfikna. Detta är dock en plats jag personligen avråder personer från att besöka, vilket syns i filmklippet nedan, där man ser kvicksilver ligga ovanpå marken.

radikal-5

Jag hoppas att Kievs ledning gräver lite djupare i sina fickor för att åtgärda vad som kallas för Europas nästa Tjernobyl, om inget görs. Mängden kvicksilver som finns på platsen räcker för att fylla en termometer till varje person på klotet. Kvicksilvret kan orsaka oerhörda skador, allt från fysiskt obehag till neurologiska störningar och som har direkta kopplingar till fosterskador hos barn vars mödrar utsatts för giftet.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3CPeuSSa_qI]