jussarö-1

Jussarö är Finlands hittils enda spökstad. I Sverige har vi ännu ingen spökstad även om vissa samhällen ute i den norrländska myllan börjar bli försvinnande små så är det hittils ingen plats som blivit erkänd som just “spökstad”. Jussarö har en lång historia men anledningen till att den hamnade på den nordiska kartan är mineralfyndigheterna som gjordes där under början av 1800-talet.

jussarö-5

Dock dröjde det till 1961 innan malmbrytningen startades upp i stor skala men på grund av förändrade konkurrensvillkor på den internationella marknaden så lades projektet ned efter bara sex år. Personalen lämnade ön och kvar blev byggnader och bilar som en symbol för det som en gång var. Jussarö har därefter använts av den finska militären för övning av närstrider i stadsmiljö, något kulhålen i familjehusen skvallrar om.

jussarö-6

Därefter spikades husens dörrar igen och plakat som varnade för asbest i byggnaderna sattes upp flitigt på gårdarna. Det finns vissa som önskar att ön återigen ska tas i bruk och att husen ska renorveras till sitt ursprungsskick. Att gruvdriften än en gång ska återupptas men ännu har ingen entreprenör hört av sig. Halva ön klassas nu som en nationalpark och lär så förbli en lång tid framöver.