Det är något mycket speciellt med övergivna flygplatser, det är ett som är säkert. Jag har precis som många andra en viss fascination för både övergivna lokstall och övervuxna rälsstumpar men flygplatser som lämnats vind för våg klår dem med hästlängder. På något sätt är det som att en flygplats är mer  en permanent representation av ett samhälle än bara en byggnad.

hellinikon-4

Skapad för att tjäna ett syfte för så många och samtidigt underlätta mänsklighetens nyfikenhet, jag vill nästan säga att flygplatser borde vara fridlysta bland övergivna byggnader. Storlek och utformning skiftar precis som alla andra objekt, den ene mer olik än den andre.

Ett av de större objekten i den ligan måste vara Hellinikon eller Ellinikon International Airport som den ursprungligen hette. Hellinikon var under 60 år Atens primära och största flygplats. Bygget påbörjades redan 1938 men uppehåll gjordes under andra världskriget då Grekland som bekant hade problem med att hålla tyskarna borta.

hellinikon-3

Efter kriget återupptogs bygget och tempot ökade vilket till slut resulterade i en andra terminal som stod färdig i slutet av 60-talet. Terminalen betjänade endast Olympic AirwaysGreklands då största flygbolag. Dock blev det alltmer uppenbart att Hellinikon hade börjat växa ur sin kostym och planer för en större, effektivare och modernare flygplats började ta form.

Den nya flygplatsen, Eleftherios Venizelos, började byggas 1996 och stod klar 27e mars 2001, samma dag lyfte också sista planet från Hellinikon. Flygplatsområdet skulle dock inte behöva stå helt orört utan vissa delar omvandlades för att utnyttjas under OS-spelen 2004, delar som nu också står öde.

hellinikon-2

Därefter var det tänkt att området skulle omvandlas till ett grönområde och endast mindre delar av marken såldes till privata investerare. Alla planer och initiativ lades dock på is när världen upplevde sin hittills svåraste ekonomiska situation där Grekland som bekant drabbades hårt.

Av och till har det diskuterats men det är inte helt lätt att skrapa ihop pengarna då landet bara för några år sedan beslutade om sitt femte åtstramningspaket med drastiskt sänkta minimilöner, sänkta pensioner och en allmän uppluckring av anställningstryggheten i landet.

hellinikon-1

Hellinkon står kvar och visar upp sin forna stolthet och ger sänder samtidigt ett nästan brutalt budskap. Ett budskap av