För er med ett intresse i nedlagda kärnkraftverk så har ni kanske redan läst min artikel om det avbrutna kärnkraftverksbygget i Shcholkine, ett av tidigare Sovjetunionens misslyckade projekt. Ett annat kärnkraftverk, denna gång i Polen fick också sin historia betydligt förkortad då bygget lades ner efter bara åtta år.

1982 började arbetet med att uppföra Polens första kärnkraftverk, Żarnowiec. Noggranna studier gjordes för att välja ut den plats med bäst geologiska förutsättningar för att husera kraftverket. Med anslutning mot sjön Żarnowiec fick kraftverket inte bara sitt namn (vilket tekniskt sett kom från byn med samma namn) men skulle även komma att fungera som kylanordning för kärnkraftverket. Som bekant kräver ett kärnkraftverk ett stadigt inflöde av kallt vatten för att kontrollera själva energiprocessen.

Vid det här läget hade inte Tjernobyl-olyckan inträffat och det var tämligen få som såg något egentligt problem med att sätta igång kärnkraftverk. Uppfattningarna i Polen och övriga världen kom som bekant att förändras drastiskt i och med den tragiska olyckan i april 1986. En folkopinion kom snabbt att bildas och politikerna fick allt mer press på sig att dra i nödbromsen för bygget av det 70 hektar stora industriområdet.

Żarnowiec skulle ha utrustats med fyra turbiner, alla tillverkades i en närbelägen Skoda-fabrik och planen var att två av turbinerna skulle invigas 1989. Men så kom alltså den ödesdigra dagen 1986 och människorna runt om i Polen blev smärtsamt varse om hur lätt en olycka kan inträffa och vilka fruktansvärda konsekvenser det kan ge. De agerande politikerna började med att förskjuta premiären för kraftverket med en plan om att implementera bättre säkerhetssystem vilket skulle göra Żarnowiec jämförbart med västerländska kärnkraftverk.

Men 1989 togs beslutet om att hela projektet skulle läggas på is och en folkomröstning utlystes. Då hade man hunnit konstruera 79 byggnader som rörde turbinhallarna samt över 600 servicebyggnader som huserade allt från bostäder för arbetarna, en kafeteria och en tågstation komplett med elektrifierad räls. Bara drygt ett år senare lades hela projektet ner med hänvisning till att det var oklart huruvida kraftverket skulle kunna gå med vinst samt att man ansåg att Polens kraftnät inte behövde Żarnowiec.

Efter att bygget upphört stod det samtidigt klart att det inte fanns någon exit-strategi och man lät lite ofrivilligt området förfalla. Turbinhallarna svämmade över av vatten från den närliggande sjön och koppartjuvar var snabba med att stjäla allt av värde. De förstörde till och med en stor radarstation i sin jakt på metaller att sälja vidare.

Den polska regeringen har ett antal gånger försökt göra något av den överblivna marken men utan större framgång. Ett fåtal företag etablerade sig på platsen men intresset svalnade snabbt då det var väldigt bökigt att ordna transporter till området samt att den elektrifierade järnvägen vid det laget hade demonterats helt vilket avskräckte de få investeringssugna affärsmän som fanns. Att lägga ny järnväg var nog inte högst upp på deras önskelista gissar jag.

Totalt har den polska regeringen lyckats ta igen ungefär sex miljoner dollar vilket ska ställas i paritet med de 500 miljoner dollar som hela kalaset kostade att uppföra. Senare beräkningar hintar dock om förluster upp emot två miljarder dollar men det är inget som den polska regeringen valt att kommentera.

Var ligger då Żarnowiec?