urban exploring i ny tappning

Tag bondgård

UTFORSKAT: Bondgården på Hedlunda finns inte mer

Mitt i Umeå fanns det länge en övergiven bondgård med tillhörande ladugård och bagarstuga. När gården uppfördes så byggdes den i den lilla byn Ytterhiske, som 1913 kom att upptas i Umeå och benämns numera som stadsdelen Hedlunda. Bondgården, eller af Donnerska-gården som den också kallats, tillhörde Knut… Continue Reading →

© 2024 miyato.net — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑