urban exploring i ny tappning

Tag duga

In Soviet Russia size does matter

Kärt barn har många namn och det gäller även i den här historien som tar sin början under 1976 då kalla kriget började bli allt kallare. En ny radiosignal kunde höras från Sovjetunionen. Den nådde världen över och det spekulerades friskt i… Continue Reading →

© 2024 miyato.net — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑